Odebírat RSS

null AOPK ČR k obnově a kácení zeleně ve Slavonicích

AOPK ČR, ústředí

AOPK ČR k obnově a kácení zeleně ve Slavonicích

19. 3. 2021

Doporučujeme městu Slavonice ukončit kácení vzrostlé zeleně ve městě, které není součástí projektu OPŽP.

Níže uvádíme stručné shrnutí:

1. Město Slavonice obdrželo na projekt revitalizace městské zeleně podporu ve výši 9 191 585 Kč z Operačního programu Životní prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záměr nejdříve neschválila, souhlasila s ním až po vypuštění rozsáhlého a problematického kácení dřevin, například aleje 95 bříz bělokorých. Ve finálně schválené žádosti se počítalo s výsadbou 333 kusů stromů, 2723 keřů, ošetřením 480 stromů a obnovou pěšin, trávníků a mobiliáře v parku. Pro realizaci projektu je nezbytné pokácení stovky stromů, pětina z nich souvisí s obnovou rybníka u parku. Toto kácení probíhá v režii města Slavonice.

2. Kácení dlouhé březové aleje v parku plánuje Město mimo odsouhlasený rámec schválené žádosti. Odborný názor AOPK ČR byl však tuto alej zachovat a obnovovat až v době, kdy to bude nezbytné. Kácení, které Městu schválil jeho městský úřad, celkově čítá 245 stromů. Zda při jeho vydání úřad postupoval v souladu se zákonem o ochraně přírody, šetří Česká inspekce životního prostředí.

3. AOPK ČR nyní podrobně identifikuje soulad kácení a dalších činností s obsahem projektu OPŽP a podle výsledků bude případně navrhovat adekvátní snížení objemu uznatelných nákladů. Z dotačního titulu není totiž možné podpořit aktivity, které jsou v rozporu s pravidly Operačního programu Životní prostředí, například náhradní výsadby uložené při jiné příležitosti orgánem ochrany přírody. Právě to se zřejmě týká plánované výsadby šesti javorů u Kulturního domu. AOPK ČR dala v této věci podnět k dalšímu prověření Státnímu fondu životního prostředí, který administruje dotaci na obnovu veřejné zeleně ve Slavonicích.

4. AOPK ČR doporučuje městu Slavonice ukončit kácení vzrostlé zeleně ve městě, které není součástí projektu OPŽP. AOPK  ČR je v případě požadavku ČIŽP anebo MěÚ Slavonice připravena zpracovat  znalecký posudek a v něm odborně zhodnotit stav jednotlivých dřevin a to, zda existují zákonné důvody pro jejich skácení.

5. V týdnu mezi 8. – 12. březnem město Slavonice na základě návrhu AOPK ČR a na podnět občanů zadalo vyhotovení nových komplexních dendrologických posudků březové aleje a sakur na náměstí.

kácení, František Jaskula

kácení, foto: František Jaskula