Odebírat RSS

null Dohodnuto: o orchidejový a ptačí ráj v nivě Nemanického potoka pečují ochránci přírody společně s vlastníkem pozemků

AOPK ČR, ústředí

Dohodnuto: o orchidejový a ptačí ráj v nivě Nemanického potoka pečují ochránci přírody společně s vlastníkem pozemků

17. 5. 2023

Dohodu o způsobu hospodaření a péči o evropsky významnou lokalitu Niva Nemanického potoka dnes v Plzni podepsali ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc a většinový vlastník pozemků Štěpán Bečvář.

Vlastník podpisem stvrdil dobrovolné dodržování konkrétních zemědělských postupů a Agentura ochrany přírody a krajiny se zavázala k finanční podpoře některých managementových opatření. Jde o první komplexní dohodu, která upravuje zemědělské hospodaření v chráněných územích ve správě AOPK ČR.

„Veřejnoprávních dohod s různými vlastníky, kteří mohou získat na péči o chráněné území finance, jsme loni po celé České republice uzavřeli kolem tisícovky. Tato dohoda je však výjimečná zejména v tom, že obsahuje i dobrovolný závazek hospodáře. Takového přístupu si opravdu ceníme, ochrana přírody se totiž neobejde bez lidí, kteří v krajině hospodaří,“ komentuje dnešní podpis dohody František Pelc, ředitel AOPK ČR. 

Téměř 700 hektarů mokřadů, rašelinišť, luk, rákosin a lad protkaných meandrujícími potoky a lužními lesy patří k nejcennějším v Plzeňském kraji. Tento ostrov přírody v zemědělské krajině osídlili rostliny a živočichové, kteří jinde kvůli intenzivnímu hospodaření přišli o svůj životní prostor. Niva Nemanického potoka je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a leží v I. a II. zóně chráněné krajinné oblasti Český les.

„Dříve zde stávalo několik obcí a místní lidé své louky pravidelně obhospodařovali. Snažíme se na jejich extenzivní hospodaření navázat, abychom pomohli uchovat a rozvíjet toto výjimečné přírodní prostředí,“ říká většinový vlastník pozemků Štěpán Bečvář. 

Dohoda specifikuje různé způsoby péče o území, jako například ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy, vybudování a zachování pufračního pásu přilehající k orné půdě, zákaz pěstování kukuřice na některých půdních blocích, udržování dvou extenzivních sadů, revitalizaci a zpomalení odtoku vody z území. Přesně také popisuje, jak pečovat o místa, kde rostou chráněné druhy - prstnatec májový, vachta trojlistá, ostřice blešní a prstnatec pleťový. 

„Niva Nemanického potoka je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů s rozdílnými nároky. Některá místa proto potřebují pravidelné obhospodařování, některá je třeba naopak ponechat téměř bez zásahu. Dohoda jen oficiálně ukotvila dlouhodobou výbornou spolupráci. Již více než deset let společně zachováváme pestrost zdejší krajiny, pečujeme o vodní režim a podporujeme výskyt vzácných druhů,“ doplňuje Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Dohoda vznikla v rámci integrovaného projektu LIFE Jedna příroda, který se zaměřuje na péči o chráněná území evropské soustavy Natura 2000. Jednou z aktivit projektu je též komunikace s vlastníky a uživateli pozemků a jejich vtažení do péče o vlastní pozemky v chráněných územích. 

Foto: Daniela Hlinková, Markéta Kašparová, Kateřina Marková

Tužebníkové lado v Nivě Nemanického potoka.

tužebnikove lado

Kosení v okolí Nemanického potoka.

sekani

Orchidej v okolí Nemanického potoka.

prstnatec