Odebírat RSS

null Funguje to: fotopast zaznamenala, jak vlky zastavil mobilní elektrický ohradník

AOPK ČR

Funguje to: fotopast zaznamenala, jak vlky zastavil mobilní elektrický ohradník

18. 1. 2022

Ohradník v obci Janovice v Podještědí, který stádo ovcí před útoky velkých šelem chrání, vlci nepřekonali.

Chovatelům – manželům Kašeovým – jej na podzim po útoku vlků zapůjčila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Na podzim vlci v tomto místě strhli čtyři ovce, jedna další pak musela být utracena. Zjistili jsme, že zabezpečení stáda není dostatečné. Nabídli jsme proto chovatelům zapůjčení elektrického ohradníku do doby, než budou moci sami zajistit adekvátní ochranu stáda, a pomohli s jeho instalací. Takový ohradník totiž prokazatelně snižuje riziko napadení ovcí vlky. Určitě také pomůže to, že chovatelé si nyní pořizují pastevecké psy,“ vysvětluje Jakub Čejka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Program péče o vlka [1], který Agentura ochrany přírody a krajiny připravila, mimo jiné popisuje, jak konflikty, které s sebou návrat této šelmy do naší krajiny přináší, omezit.

„Do naší krajiny patří jak vlk, tak hospodářská zvířata. Vlci pomáhají regulovat přemnožená prasata divoká, srnce či jeleny, která okusem působí velké škody lesníkům i zemědělcům. Přemnožená spárkatá zvěř totiž tvoří přes 90 % vlčího jídelníčku. Pastva hospodářských zvířat zase krajinu udržuje, aby nezarůstala,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Elektrický síťový ohradník, zdroj pulsů a další příslušenství jsme bezplatně zapůjčili i dalšímu chovateli poblíž Heřmanic v Podještědí, kde také došlo během podzimu 2021 k útoku vlků a usmrcení několika ovcí. Zatím nemáme hlášeno, že by po instalaci ohradníků došlo k dalšímu útoku na zde chovaná zvířata, byť je hospodářství vzdáleno jen několik kilometrů od jednoho z center výskytu vlčí smečky. Jedná se o velmi rychlou a účinnou pomoc hospodářům. Zároveň s nimi průběžně konzultujeme nejlepší způsoby zabezpečení stád dle tuzemských i zahraničních zkušeností. Klíčové je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad,“ dodává Jakub Čejka.

„Chovatelé mají nárok na kompenzaci škod, hledají se možnosti, jak dále zjednodušit administrativu. Víme, že pro chovatele je těžké vidět zvířata napadená velkou šelmou. Rozumíme tomu, že zavádění ochranných opatření je pro mnohé komplikací. Právě proto jsme připravili Program péče o vlka obecného, prosadili navýšení kompenzací za škody, kolegové na regionálních pracovištích drží pohotovosti ve dnech pracovního volna, aby chovatelům v případě škod byli rychle nápomocni, všechny informace včetně příkladů dobré praxe soustřeďujeme na webové stránce www.navratvlku.cz. Nyní připravujeme zjednodušení dotačních pravidel pro chovatele na nové programové období OPŽP 2021-2027, aby finance na zabezpečení stád před velkými šelmami byly co nejdostupnější,“ konstatuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [2].

Celkem v širší oblasti Podještědí a přilehlé části Lužických hor AOPK ČR eviduje v roce 2021 tři útoky na ovce a jeden útok na telata, což nejspíše souvisí s výskytem vlčí smečky ve východní části Lužických hor, která zde v roce 2021 odchovala i mladé.

Poznámky:

[1] https://www.navratvlku.cz/o-vlkovi-program-pece-o-vlka/

[2] https://standardy.nature.cz/res/archive

Noční snímek z fotopasti.