null Jak zabránit kolizím ptáků s prosklenými plochami?

AOPK ČR, ústředí

Jak zabránit kolizím ptáků s prosklenými plochami?

27. 6. 2022

Vodítkem by mohl být standard - Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály, jehož pracovní verzi je nyní možné připomínkovat.

Své komentáře můžete zasílat až do 29. 7. 2022.

Standard byl zpracován Českou společností ornitologickou ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a obsahuje doporučené technické postupy a další opatření při zabezpečování rizikových výplní stavebních konstrukcí na realizovaných a projektovaných stavbách proti kolizím ptáků.

Kolize ptáků se skly a dalšími materiály s podobnými vlastnostmi jsou totiž jednou z nejčastějších antropogenních příčin úhynů a poranění ptáků. Podle odhadů se v ČR roční mortalita ptáků pohybuje v řádu vyšších stovek tisíců jedinců.

Připomínky můžete zasílat na emailovou adresu: martin.strnad@nature.cz.

Standard ke stažení 

​​​​​​​Foto: Jan Mayer

Dělník, který aplikuje polepy na protihlukové sklněné stěně na dálnici
Dělníci, kteří aplikují polepy na protihlukové sklněné stěně na dálnici
Správně aplikované polepy, které zabrání nárazu ptáků do skla.