null Mgr. Jan Klečka, Ph.D.

Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří

Narodil se v roce 1973 v Ostravě. Vystudoval fyzickou geografii na Masarykově universitě v Brně (1996), absolvoval postgraduální studium v oboru aplikovaná ekologie na Lesnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické university (2004).

V roce 1999 nastoupil do AOPK ČR na pracoviště v Ostravě, kde pracoval v oborech informatika,  geografické informační systémy a krajinná ekologie. Specializoval se na problematiku územních systémů ekologické stability, pozemkových úprav a územního plánování, krajinného rázu, migrační prostupnosti krajiny. Podílel se na doplnění regionálních biokoridorů v Moravskoslezském kraji a na zajištění migračního zprostupnění  dálničních staveb v regionu.  Od roku 2010 vedl krajské středisko AOPK ČR v Ostravě a následně sloučené pracoviště krajského středisko a SCHKO Poodří.  V letech 2013-2015 působil samostatně v oboru projektování a realizací péče o krajinu se zaměřením především na dřeviny. Od roku 2015 vede regionální pracoviště SCHKO Poodří.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.