null Konference k vybraným otázkám praktické ochrany přírody 2023

AOPK ČR, ústředí

2. února

Konference k vybraným otázkám praktické ochrany přírody 2023

  • Datum pořádání akce: 2. 2. 2023
  • Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze, Suchdol
  • Typ: Konference
  • Příloha: Program konference

Tentokrát na téma "Připravovaná evropská legislativa pro obnovu přírody".

Koncem června 2022 uveřejnila Evropská komise návrh nařízení, označovaný jako Nature restoration law) týkající se obnovy přírody v Evropské unii. Podrobněji rozpracovává značně ambiciózní Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 s podtitulem Navrácení přírody do našeho života, která byla přijata před dvěma lety. Nový dokument vychází z názoru, že nestačí přírodu jen chránit, ale že je třeba tam, kde byla lidskou činností značně poškozena nebo rovnou zničena, ji obnovit. Konference se zaměří na to, jak takový cíl naplnit. 

Konference je zdarma.

Více informací včetně registrace najdete na stránce o konferenci.