null Ing. Michal Servus

Ing. Michal Servus
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko

Narodil se v roce 1967 v Ostravě. V letech 1986-1991 vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, Fakultu lesnickou a dřevařskou. Po ukončení studia pracoval jako taxátor na olomoucké pobočce Ústavu hospodářské úpravy lesa, dále pak v soukromých společnostech zabývajících se projekční činností v ekologii a lesnictví.

V roce 2007 nastoupil do funkce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Po transformaci organizace byl pověřen vedením sloučeného pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc. Po reorganizaci od roku 2015 byl jmenován ředitelem regionálního pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví a pověřen řízením regionálního pracoviště Správa CHKO Jeseníky.

Od roku 2016 je ředitelem regionálního pracoviště Olomoucko, do nějž byla obě pracoviště sloučena.  

K zálibám patří sport, cestování a dobré víno.

Angličtinu a němčinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně.