null OPŽP 2021 2027 praktické ukázky krajinotvorných opatření

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

27. září

OPŽP 2021-2027 – praktické ukázky krajinotvorných opatření

  • Datum pořádání akce: 27. 9. 2023
  • Místo: Vranín u Moravských Budějovic
  • Typ: Terénní seminář
  • Příloha: Pozvánka

Srdečně vás zveme na odborný terénní semínář s praktickými ukázkami víceúčelových krajinotvorných opatření, které byly dříve podpořeny z Operačního programu Žiotní prostředí.

Seminář je vhodný například pro zástupce obcí nebo měst, projektové managery, projektanty a další.

Předpokládaný sraz je b 8:45 hod. v blízkosti první akce (viz pozvánka) – louka u komunikace JV pod osadou Vranín – nad vodní nádrží Havran.

Foto: Archiv AOPK ČR.

OPŽP 2021-2027 – praktické ukázky krajinotvorných opatření