null Povodí Vltavy

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Povodí Vltavy
Dohoda o zřízení Pracovní skupiny pro naplňování opatření z plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 14. 1. 2008 Oddělení péče o vodní ekosystémy