null Skrytá krása Železných hor

AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy

9. února

Skrytá krása Železných hor - promítání dokumentárního filmu

  • Datum pořádání akce: 9. 2. 2023
  • Místo: Ekocentrum Paleta - Natura Park, Pardubice
  • Typ: Přednáška s promítáním
  • Příloha: Pozvánka

Vzdělávací cyklus odborných přednášek a terénních exkurzí Naturou za Naturou 2000 vás seznámí s vybranými evropsky významnými lokalitami.

Je určen zejména pedagogům pardubických škol, ale i širší veřejnosti. Zaměřuje se na přírodu okolí Pardubic.

Sérii přednášek připravily Ekocentrum Paleta – Natura park a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy ve spolupráci s ČSOP Pardubice a NatureTV.

 

Přírodní rezervace Oheb, foto: Zuzana Růžičková.