Odebírat RSS

null Soutok: Jedna příroda, jedna CHKO, dvě petice

AOPK ČR, ústředí

Soutok: Jedna příroda, jedna CHKO, dvě petice

12. 4. 2024

V souvislosti s plánovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Soutok se ve veřejném prostoru objevily hned dvě petice. Je patrné, že všem bezmála dvaceti tisícům jejich signatářů na uchování přírody a krajiny v tomto území záleží.

Petici usilující o zajištění ochrany Soutoku podepsalo přes 15 000 signatářů. Druhá petice, ke které připojilo podpis více než 3 800 lidí, také podporuje zachování místního přírodního a kulturního dědictví pro další generace, ale vymezuje se proti ochraně území formou vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Zastoupení místních obyvatel je mezi signatáři obou petic obdobné, je tak zjevné, že lidem na tomto jedinečném území záleží.

Chráněná krajinná oblast Soutok nemá zahrnovat žádná města či vesnice. Během příprav návrhu se podle připomínek místních subjektů upravovaly hranice a bližší ochranné podmínky tak, aby zajistily co nejlepší péči o dochované přírodní a kulturní dědictví, a zároveň se nedotkly běžného života místních obyvatel,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, v přírodně nejcennějších místech, jako jsou například přírodě blízké lesy či nivní louky, kde by mohli být hospodáři ve svých činnostech omezeni, mají nárok na náhradu újmy za ztížení hospodaření. Jedná se třeba o ponechávání starých doupných stromů v lesích a šetrné hospodaření bez velkých holosečí či mozaikovité sečení luk, které prospívá například různým druhům hmyzu.

Máme za sebou stovky jednání k přípravě CHKO Soutok, ať už s představiteli obcí, místní veřejností, hospodáři, spolky a dalšími partnery, kterým jsme podrobně vysvětlovali všechny otázky s vyhlášením spojené a všechny informace jsme průběžně zveřejňovali na webových stránkách. Je ale  patrné, že nejistota z neznámého nebo nejrůznější fámy mohou tam, kde se stát snaží důsledněji chránit přírodu pro stávající i příští generace, na lidi opravdu působit. Různá alarmistická sdělení znovu a znovu průběžně objasňujeme – v poslední době například informaci o tom, že vyhlášení CHKO ohrozí přístup k pitné vodě,“ konstatuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s tím, že informace jsou všem dostupné na soutok.nature.cz, kde jsou i kontakty pro případné dotazy.

MŽP s informací o zahájení řízení obeslalo v loňském roce všechny subjekty, které podaly námitky. Nyní se o nich postupně rozhoduje. Tam, kde je to možné, se snažíme vyhovět či hledat řešení. Podle termínu vypořádání všech námitek se bude odvíjet další harmonogram, tedy rozeslání do meziresortního připomínkového řízení a projednání ve vládě. MŽP předpokládá, že nová CHKO Soutok by mohla být vyhlášena k 1. lednu 2025.

Autor snímku: Petr Slavík

Detail bledule letní.

Bledule letní, Petr Slavík