null Světový den vody, kde to čvachtá, tam to žije

AOPK ČR, ústředí

Světový den vody: kde to čvachtá, tam to žije

22. 3. 2023

Připadá na 22. března a připomíná, že voda doslova prosakuje celým naším životem. A také, že více než dvě miliardy lidí stále nemají ani přístup k nezávadné pitné vodě.

Koloběh vody v přírodě je jedním z hlavních přírodních procesů, které se na Zemi odehrávají. Nepřetržitě probíhá její výměna mezi světovým oceánem a pevninou. 

Malý koloběh vody je pro nás možná ale ještě důležitější. Zajišťuje totiž, že se voda vrátí v podobě deště tam, kde se odpaří. Pro její zadržení je zásadní, aby byla krajina rozmanitá. A právě to jsme v minulosti svým nešetrným hospodařením narušili. Snažíme se proto pestrost do krajiny vracet – sázíme nové stromy, remízky a aleje a obnovujeme mokřady. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče,“ říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Na téma vody v krajině AOPK ČR připravila storymapu. Podívat se na ni můžete na adrese vodudokrajiny.nature.cz. Na několika konkrétních příkladech ukazuje, co je možné pro zadržení vody v krajině a obnovu její rozmanitosti dělat.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na portále Mokřady České republiky.

Poznámka:

Světový den vody byl vyhlášen v roce 1993 a připadá na 22. březen. Navržen byl Organizací spojených národů (OSN) na Konferenci o životním prostředí a rozvoji (Summit Země) v Riu de Janeiru v roce 1992. Více informací najdete na webové adrese www.worldwaterday.org.

Foto: Revitalizované Sedmihorské mokřady, Petra Stráníková

Foto: Petra Stráníková