null TRASA

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

TRASA
Poskytování Geodat AOPK ČR za účelem aktualizace podkladů pro Mapy KČT a další mapy vydávané nebo připravované TRASOU 9. 7. 2015 Oddělení ÚSOP