Odebírat RSS

null Vyjádření AOPK ČR k umístění dřevěného kříže na vrcholové skále Vozky

AOPK ČR

Vyjádření AOPK ČR k umístění dřevěného kříže na vrcholové skále Vozky

2. 11. 2021

Čtyři metry vysoký kříž upevněný kotvami zavrtanými do významného geologického útvaru je stavbou, která v této lokalitě podléhá povolení.

Toto povolení uděleno nebylo, se vztyčením kříže také nevyslovil souhlas vlastník, kterým jsou Lesy ČR. Instalace kříže na vrcholu skaliska proběhla dne 24. 10. 2021. Jedná se o I., tedy nejcennější zónu CHKO Jeseníky, ochranné pásmo národní přírodní rezervace Šerák-Keprník a evropsky významnou lokalitu.

Vítáme citlivou obnovu historických pomníků, křížů či pramenů, nesmí ale poškozovat cenná místa. Proto jsme se včera na schůzce se skupinou, která za vztyčením kříže stála, dohodli na kompletním odstranění kříže z vrcholu Vozky. Pro jeho umístění budou hledat jinou vhodnou lokalitu,“ shrnuje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na skále Vozky se vyskytují některé vzácné druhy lišejníků a mechorostů, které zde mají jednu z posledních lokalit výskytu v ČR. Asi nejcennějším druhem je kriticky ohrožená skulinatka korálová. Další vzácné druhy rostlin, jako šicha oboupohlavná, pak rostou v okolí skály. Všechny tyto druhy ohrožuje sešlapávání porostu větším množstvím návštěvníků, které bude instalace čehokoli na vrcholu skaliska přirozeně lákat.

V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou kromě vzácných druhů rostlin a živočichů cenné také geologické a geomorfologické fenomény a právě Vozka je jedním z nich. Kotvení kříže či jiných staveb může narušit dochovaný povrch skály.  AOPK ČR nyní vyhodnocuje míru poškození, ke které instalací kříže došlo.

„Vozka s okolím patří pořád ještě k relativně klidným oblastem Jeseníků a území má díky svým přírodovědným hodnotám potenciál stát se v budoucnu součástí blízké národní přírodní rezervace. Věřím, že se v Jeseníkách podaří najít místo, kde vybudování kříže vzácnou přírodu neohrozí,“ uzavírá Petr Šaj.

Kříž v Jeseníkách - Petr Šaj