Odebírat RSS

null Vzácná orchidej vstavač kukačka by mohla v Českém středohoří růst na více místech. Pomůže akční plán.

AOPK ČR, ústředí

Vzácná orchidej vstavač kukačka by mohla v Českém středohoří růst na více místech. Pomůže akční plán.

8. 2. 2023

Kriticky ohrožený vstavač kukačka roste nyní v Českém středohoří pouze v přírodní rezervaci Bohyňská lada. V minulosti tu byl přitom k vidění zhruba na padesáti místech. Vymizel především kvůli tomu, že se v krajině přestalo tradičně hospodařit – kosit a pást. Regionální akční plán na jeho záchranu nyní schválila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Doufáme, že se nám podaří na Bohyňských ladech počet vstavačů kukaček navýšit. Louka se vstavači se 1-2 ročně kosí, vyhrabává se stará tráva („stařina“). Protože hlízy vstavačů si oblíbila prasata divoká, položili jsme tu na ochranu rostlin drátěnou síť. Zároveň se pěstují rostlinky v umělé kultuře, aby mohly být časem vysazeny na další vhodná místa, kde vstavače dříve rostly,“ vysvětluje Michal Forejt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je zodpovědný za realizaci regionálního akčního plánu. 

„Na vstavači kukačce je zajímavé nejen to, že je závislý na specifickém soužití s houbami, ale také, proč se označuje jako kukačka. Nemá přitom nic společného se stejnojmenným ptákem nebo hodinami. Rostlinky vykvétají v květnu a svými lodyhami převyšují okolní travní porost. Zkrátka vykukují, odtud jméno,“ vysvětluje Michal Forejt.

Vstavač kukačka je jedním z 64 druhů tuzemských orchidejí. Je doloženo, že u nás dříve rostl nejméně na tisícovce míst, nyní přežívá na 150 lokalitách. Květenství je široce válcovitého tvaru složené obvykle z 10 – 25 květů, délka je 8 – 15 cm. Po složitém procesu opylení dozrávají v tobolce tisíce velmi malých semínek. Ta po čase pukne a semínka se začnou šířit.  Nastává velmi složitý vývoj. Aby byla orchidej úspěšná, vyrostla a vykvetla, musí mít dostatek zásobních a stavebních látek.  Pod zemí je získává díky specifickému soužití s houbami, takzvané mykorhize. 

Přípravu regionálních akčních plánů zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Slouží k záchraně populací ohrožených druhů rostlin a živočichů na regionální úrovni. Často se mezi ně vybírají tzv. deštníkové druhy, jejichž ochranou se pomůže řadě jiných rostlin a živočiců s podobnými nároky na prostředí. Nový regionální akční plán pomůže nejen vstavači kukačce, ale i ostatním druhům širokolistých suchých trávníků, např. vstavači osmahlému, ocúnu jesennímu nebo bukvici lékařské. 

Regionální akční plán pro vstavač kukačka [1]  je už třetím dokumentem tohoto typu pro CHKO České středohoří – schválen byl i pro motýly modráska ligrusového a okáče skalního. Více na Regionální akční plány - záchranné programy druhů (zachranneprogramy.cz). 

Poznámky: 
[1] Vstavač kukačka - CHKO České středohoří (zachranneprogramy.cz)
 

foto: Roman Hamerský, Pavla Žáčková

Ohraničené místo s výskytem vstavače kukačky.

Bohynska lada foto