Odebírat RSS

null Zima s Ochranou přírody

AOPK ČR, ústředí

Zima s Ochranou přírody

22. 12. 2022

Průřezovým tématem posledního letošního čísla našeho časopisu je návrh nařízení Evropské unie na obnovu přírody (Nature Restoration Law).

Karel Prach v úvodníku konstatuje, že základní princip oboru ekologie obnovy – tedy nutnost obnovy narušených, degradovaných nebo i zcela zničených ekosystémů – začíná být přijímán politiky na celém světě. U nás se podle něj daří provádět ochranářský management v chráněných územích, probíhá revitalizace potoků a mokřadů, některé těžařské firmy začínají akceptovat přírodě blízké metody obnovy. Nedaří se ale využívat přírodní procesy a řízené disturbance namísto drahých technických rekultivací. 

Pavel Pešout a Jan Šíma dále popisují, co znamená Nature Restoration Law pro Českou republiku. Není toho málo – třeba změnu zákona o ochraně přírody a krajiny i dalších právních předpisů, dobudování zelené infrastruktury, zpracování Národního programu obnovy přírody, změny v nastavení dotačních nástrojů…

Další texty vyhodnocují, jak se Nature Restoration Law projeví v zemědělství, lesích či přístupu k vodním tokům.

Eva Knižátková a Petr Havel analyzují, jak může Česká republika dosáhnout závazku chránit 30 % rozlohy, z toho celou třetinu přísně.   Podle aktuálních údajů je totiž nějakou formou v ČR chráněna příroda na 21,88 % plochy státu, chybí tedy něco málo přes 8 %. 

V rubrice Péče o přírodu a krajinu si Tomáš Just klade otázku, zda jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků. Aby se to skutečně dařilo, připojuje obsáhlý soupis doporučení, jak při dalších povodních postupovat. 

V časopise také najdete přehled všech článku, které letos vyšly. Všechny najdete v elektronické podobě na www.casopis.ochranaprirody.cz.

Přejeme zajímavé čtení. 
 

Titulní strana časopisu Ochrana přírody.