Jak se chovat v přírodě

S rodinkou Veverkových opatrně

Chráněná území patří k nejnavštěvovanějším oblastem v České republice. Některá ikonická místa naší přírody už ale trpí vysokými počty turistů, proto zvažte, jak a kdy svůj výlet naplánovat. Podívejte se na několik tipů, jak se chovat v přírodě, abyste si odnesli ty nejkrásnější zážitky nejenom vy, ale i ti, co přijdou po vás.

1/ Vím, kam jdu

Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Seznámím se s pravidly a omezeními pro pohyb v oblasti, kam se chystám.

2/ Chráním přírodu a vše, co poskytuje

Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.

3/ Respektuji místní obyvatele i ostatní turisty

Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.

4/ Zodpovídám za svou bezpečnost

Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná.

5/ Nenechávám po sobě stopy

Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.

6/ Podílím se na péči

Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území a stráž přírody.