AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy
pořádá odbornou konferenci k výročí 50 let chráněné krajinné oblasti Beskydy

Zachováme pestrost Beskyd?

 

Slavnostní zahájení konference proběhne v sídle Senátu Parlamentu ČR v úterý 18. 4. 2023.
V případě zájmu o bližší informace pište na adresu kveta.cernohlavkova @ nature.cz.

Odborná část konference pro zvané účastníky z řad odborné veřejnosti proběhne přímo v Beskydech, v Rožnově pod Radhoštěm a to ve dnech 20. - 21. 4. 2023. V případě zájmu o bližší informace pište na adresu michaela.becakova @ nature.cz.​

 

PROGRAM:

Úterý 18. 4. 2023

Zahájení a úvodní slovo:
   RNDr. Helena Pešatová, senátorka za Frýdecko-Místecko
   Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí
   RNDr. František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
 
Se svým příspěvkem "50 let ochrany přírody v CHKO Beskydy" vystoupí:
   Mgr. František Jaskula, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
 
Videoprojekce z filmu Krajinou domova

 

Čtvrtek 20. 4. 2023

Zahájení a úvodní slovo:

   RNDr. František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Se svými příspěvky vystoupí:

   Mgr. František Jaskula, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy: CHKO Beskydy
   prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity: Vývoj karpatského bezlesí, mokřady
   Ing. Michael Hošek, prezident Federace EUROPARC: Ochrana přírody v Evropě ve vztahu k CHKO Beskydy
   doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: Vodní toky
   prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: Geomorfologie a vývoj krajiny
   doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., LDF MENDELU: Lesy

 

Pátek 21. 4. 2023

Exkurze v areálu Valašského muzea v přírodě.
Provázet budou Ing. Vojtěch Bajer a Mgr. Radek Bryol, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.

 


Foto: František Jaskula.