Koncem června 2022 uveřejnila Evropská komise návrh nařízení, označovaný jako Nature restoration law) týkající se obnovy přírody v Evropské unii. Podrobněji rozpracovává značně ambiciózní Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 s podtitulem Navrácení přírody do našeho života, která byla přijata před dvěma lety. Nový dokument vychází z názoru, že nestačí přírodu jen chránit, ale že je třeba tam, kde byla lidskou činností značně poškozena nebo rovnou zničena, ji obnovit. Konference se zaměří na to, jak takový cíl naplnit. 

Téma devátého ročníku společné konference České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty životního prostředí a AOPK ČR "K vybraným otázkám praktické ochrany přírody":

Připravovaná evropská legislativa pro obnovu přírody

  • Místo konání: Aula České zemědělské univerzity v Praze + online přenos
  • Adresa: Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol
  • Datum: 2. 2. 2023, prezence účastníků začíná v 8:30 hod.
Program (PDF)

Změna programu vyhrazena.

Účast na konferenci je zdarma. Registrace účastníků ukončena.

Sledovat múžete živý přenos na našem YouTube kanálu.

Na pořádání akce se podílejí: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí.