O nás

Příroda je naše dědictví i budoucnost.

Jsme státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu a krajinu, chráníme naše společné dědictví. Pečujeme zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky.


Logo AOPK ČR.


 

Co děláme

  • Výkon státní správy v obvodu územní působnosti
  • Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • Informační a osvětová činnost
  • Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti
  • Poskytování finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesníckého hospodaření
  • Výzkum v ochraně přírody a krajiny a vědecký orgán CITES
  • Poskytování znaleckých posudků
  • A další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí

Více informací

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Cena je určena lidem či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě.

Laureáti za rok 2023

Ing. Jan Sobotka
Kategorie: Osobnost

Za korektní přístup k hledání rovnováhy mezi ochranou přírody a rozvojem obcí.

Jan Hošek, Marian Polák a Jiří Petr
Kategorie: Počin

Za mimořádně inspirující popularizaci krás naší přírody.