null Kapradiník bažinný – překvapivý výskyt v Beskydech

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Kapradiník bažinný – překvapivý výskyt v Beskydech

8. 7. 2024

Nález této kapradiny obohatil flóru v CHKO Beskydy.

Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) je méně typická kapradina, jejíž listy vyrůstají jednotlivě z tenkého, plazivého oddenku a nevytváří tak známé růžice. Na lokalitách výtváří rozsáhlé porosty. Roste na bažinných podmáčených stanovištích, v olšinách, vrbových porostech, rákosinách nebo na okrajích rašelinišť. Kapradiník je vázaný spíše na nížinné a podhorské oblasti. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně a řadí se k ohroženým druhům (C3), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3).
Známý je z jižních Čech, Polabí, Českého ráje, Českomoravské vrchoviny, Podýjí nebo Dolního Pomoraví. Nejblíže Beskydům jsou údaje z Poodří, Hostýnských vrchů a jeden méně jistý historický z Těšínska. Velmi překvapivým se tak stal nález kapradiníku z úpatí Kozubové v Milíkově. Rostlina zde z části na lučním, z části na lesním prameništi tvoří bohatou prosperující populaci. Její nález obohatil flóru CHKO Beskydy o další druh.

Foto: V. Kalníková

 

kapradiník bažinný

Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris).

kapradiník bažinný