null Krátce z floristického minikurzu ve Frenštátě pod Radhoštěm

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Krátce z floristického minikurzu ve Frenštátě pod Radhoštěm

8. 7. 2024

V polovině června se ve spolupráci Muzea Novojičínska, p. o. s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti uskutečnil ve Frenštátě pod Radhoštěm floristický minikurz.

Kurz byl věnován památce na nedávno zesnulou regionální botaničku paní doktorku Marii Sedláčkovou a organizovaly a vedly jej její kolegyně z muzea – Renata Sobotíková a Petra Mičková. Více než 50 botanických nadšenců z celé republiky se po tři dny ochotně vrhalo do lučních i lesních porostů okolí Frenštátska, aby vše důkladně propátrali a případně potvrdili výskyt ohrožených a chráněných druhů, které zde v minulosti rostly. Podařilo se projít a prozkoumat celkem 15 celodenních tras, z nichž některé zasahovaly i na území CHKO Beskydy. Pro CHKO se tak našly například nové výskyty teplomilnějšího tužebníku obecného (Filipendula vulgaris), jenž v Beskydech není častý, dále lokalita ohrožené a v České republice řídce rozšířené orchideje vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a málo známý kříženec horské kapradě Borrerovy (Dryopteris borreri) a k. samce (D. filix-mas) – D. ×critica.
Více se můžete dočíst na stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS.

Foto: V. Kalníková

Účastníci exkurze na floristickém minikurzu.

Účastníci exkurze vedoucí z Pinduly do Frenštátu pod Radhoštěm.

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), ohrožená orchidej naší květeny.

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), ohrožená orchidej naší květeny, kterou jsme objevili v lese pod sedlem Pindula.

Nenápadná a také ohrožená bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea).

Nenápadnou a také ohroženou bezosetku štětinovitou (Isolepis setacea) jsme potkávali na vlhkých a narušovaných částech pěšin v lesních pasekách.

Mokřadní plocha v areálu bývalé střelnice v Trojanovicích, na které právě kvetly desítky silně ohrožených mečíků střechovitých.

Mokřadní plocha v areálu bývalé střelnice v Trojanovicích, na které právě kvetly desítky silně ohrožených mečíků střechovitých (Gladiolus imbricatus).