null Konference k 50. výročí CHKO Český kras

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Konference k 50. výročí CHKO Český kras

2. 8. 2022

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras zve na odborný seminář a setkání krasových badatelů a ochranářů Český kras včera, dnes a zítra konané 3. a 4. listopadu 2022 ve Svatojánské koleji, klášteře ve Svatém Janu pod Skalou

 

Plánovaný program:    

​​​​​​Čtvrtek 3. 11. 2022 dopoledne:

Exkurze v okolí Sv. Jana (na Třesinu): ochranářský management skalních stepí a řídkých lesů, skalní vyhlídky, historie osídlení a krajiny.

Čtvrtek 3. 11. 2022 odpoledne

Zvané přednášky a diskuse shrnující význam oblasti (Karel Žák, Ivan Horáček, Lucie Juřičková, David Král, Tomáš Tichý a mnozí další):

geologie, geomorfologie a paleontologie,
vývoj přírody spolu s lidmi,
rostliny a živočichové. 
    

Večer a občerstvení v prostorách kláštera.

​​​​​​Pátek 4. 11. 2022

Poster session

Krátké přednášky s diskusí „case studies“ z Českého krasu:

výzkum, příroda v procesu a co z toho plyne pro ochranu přírody,
krajinný ráz, územní plánování a výstavba,
praktická péče o přírodu a krajinu,
prezentace a popularizace přírodních hodnot.

K účasti se hlaste prostřednictvím formuláře, zde najdete i podrobnější informace:

Přihláška na konferenci

Přibližně v polovině září 2022 zveřejníme druhý cirkulář s podrobným programem přednášek.

Krajina ČK
Krajina ČK s Berounkou