null Konference k 50. výročí CHKO Český kras

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Konference k 50. výročí CHKO Český kras

2. 8. 2022

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras zve na odborný seminář a setkání krasových badatelů a ochranářů Český kras včera, dnes a zítra konané 3. a 4. listopadu 2022 ve Svatojánské koleji, klášteře ve Svatém Janu pod Skalou. Konference je pořádána ve spolupráci s obcí Svatý Jan pod Skalou a Svatojánskou kolejí tamtéž.

 

Plánovaný program:    

​​​​​​Čtvrtek 3. 11. 2022 dopoledne:

Exkurze v okolí Sv. Jana (na Třesinu): ochranářský management skalních stepí a řídkých lesů, skalní vyhlídky, historie osídlení a krajiny.

Čtvrtek 3. 11. 2022 odpoledne

Zvané přednášky a diskuse shrnující význam oblasti (Karel Žák, Ivan Horáček, Lucie Juřičková, David Král, Tomáš Tichý a mnozí další):

geologie, geomorfologie a paleontologie,
vývoj přírody spolu s lidmi,
rostliny a živočichové. 
    

Večer a občerstvení v prostorách kláštera.

​​​​​​Pátek 4. 11. 2022

Poster session

Krátké přednášky s diskusí „case studies“ z Českého krasu:

výzkum, příroda v procesu a co z toho plyne pro ochranu přírody,
praktická péče o přírodu a krajinu,
prezentace a popularizace přírodních hodnot.

K účasti se hlaste prostřednictvím formuláře, zde najdete i podrobnější informace:

Přihláška na konferenci

Těšit se můžete mimo jiné na zatím potvrzená témata:

Shrnující přednášky:

 • Přehled a novinky z geologie, geomorfologie, výzkumu jeskyní a paleontologie (Karel Žák, Petr Budil)
 • Pleistocenní obratlovce z krasových sedimentů (Ivan Horáček)
 • Měkkýše a jejich výpověď o vývoji přírody v poledové době (Lucie Juřičková)
 • Biogeografické souvislosti českokrasových doubrav a lesostepí (Jan Roleček)
 • Historický pohled na geobotanický výzkum v Českém krasu (Jarmila Kubíková)
 • Shrnutí významu Českého krasu z hlediska hmyzu (Lucie Hrůzová, David Král) a rostlin (Tomáš Tichý)

A na mnoho krátkých case-studies představující výzkum a ochranu přírody v oblasti v posledních letech:

Lesy

 • Obnova a výzkum středních lesů
 • Jak přezvěření ničí vegetaci v Karlickém údolí (Petr Karlík a kol.)
 • Hrábě jako nástroj ochrany diverzity světlých lesů (Jana Doudová, Jan Douda a kol.)
 • Druhově bohatá vegetace interiérů menších lesních fragmentů Českého krasu (Jeňýk Hofmeister a kol.)

Vegetace v procesu:

 • Sukcese na opuštěných polích v Českém krasu po téměř 50 letech (Karel Prach)
 • Posuny v mikromozaice stepního trávníku na Stražišti v dlouhodobém sledování (Petr Petřík a kol.)
 • Změny flory a vegetace Velké hory (Vojtěch Míšek)
 • 15 let sledování biodiverzity lesního podrostu (Jiří Vaníček, Radim Hédl a kol.)

Zoologický výzkum

 • Výsledky každoročních sčítání netopýrů (Vladimír Hanzal)
 • Novinky ve fauně motýlů českého krasu (Petr Heřman)
 • Čáp černý hnízdil v Českém krasu (František Pojer)
 • Mapování hnízdění ledňáčka (Jaroslav Veselý, Alena Hadravová)
 • Sledování průtahu pěnic černohlavých při dlouhodobých odchytech ptáků u Chotče (Jaroslav Cepák)

Praktická ochrana přírody a krajinného rázu, prezentace a popularizace

 • Z počátků vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras (Petr Moucha)
 • Současný ochranářský management a činnost AOPK ČR, Reg. pracoviště Střední Čechy, Správy CHKO Č. kras, priority a rezervy (kolektiv pracovníků CHKO)
 • Co děláme pro veřejnost (Hana Hofmeisterová)
 • Vytváření a formování znalosti o krajině na naučné stezce Srdcem Českého krasu (Karolína Pauknerová, Jiří Woitsch)
 • „Jak stavět v CHKO:“ Od předpisu k praxi (Cyril Říha a kol.)
 • Aktivity spolku Třesina, management zejména pro záchranu motýlů (Pavel Skala a kol.)
 • Pastva v Č. krasu pohledem místního ekologického zemědělce (Jakub Rumler)

A další…

Krajina ČK
Krajina ČK s Berounkou