null Vycházka ke Světovému dni mokřadů

Vycházka ke Světovému dni mokřadů

4. února

Vycházka ke Světovému dni mokřadů

  • Datum pořádání akce: 4. 2. 2023
  • Místo: Podél Berounky ze Zadní Třebaně do Řevnic k Letovskému mostu.
  • Typ: Ornitologická vycházka
  • Příloha: Pozvánka

Při vycházce dlouhé nanejvýš 4 kilometry, bude možné pozorovat zimující ptáky na řece Berounce.  I v zimě totiž stojí za to vyrazit do přírody. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu.

Od roku 1997 si každoročně na celém světě připomínáme Světový den mokřadů, který je ustanovený na 2. února. Tento den byla v roce 1971 podepsaná Úmluva o mokřadech. Dnes se prostřednictvím této úmluvy zajišťuje celosvětová ochrana a rozumné užívání všech typů mokřadů. Podle místa podpisu (íránského města Ramsar na břehu Kaspického moře) je také nazývaná Ramsarská úmluva.

Při příležitosti Světového dne mokřadů připravila Správa CHKO Český kras spolu s Českou společností ornitologickou a Informačním střediskem Českého krasu ve Svatém Janu pod Skalou vycházku zaměřenou na poznávání především vodních zimujících druhů ptáků.

Pozorování nám usnadní a výklad podá Jaroslav Veselý, ornitolog Správy CHKO Český kras.

O Světovém dni mokřadů a ornitologických akcích k tomuto dni