null Orel mořský nalezený Na Šibeníku nebyl otrávený

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Orel mořský nalezený Na Šibeníku nebyl otrávený

7. 6. 2023

V neděli 9. dubna našli občané Přimdy u cesty na kopci Šibeník poblíž šibenice mrtvého orla mořského. Na místo ihned vyjeli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny. Uhynulé zvíře se totiž nacházelo u frekventované stezky. Protože v drtivé většině případů stojí za úhynem orla mořského, ale i dalších dravých ptáků, otrava karbofuranem, bylo ohledáno okolí a mrtvé zvíře odesláno na pitvu. Ta podezření na otravu nepotvrdila – orel byl ve špatné kondici kvůli selhání ledvin.

Byli jsme velmi opatrní, protože karbofuran je nebezpečná jedovatá látka, která způsobuje celkové ochrnutí svalstva, včetně svalů dýchacích, otrávený živočich se ve výsledku udusí.  Živočich uhynulý na tuto otravu je navíc dalším zdrojem otravy, např. pro mrchožravé obratlovce a hmy.z V bezpečí ale nejsou ani lidé či venčící se psi, k otravě může dojít i po vdechnutí či kontaktu holé kůže s kontaminovanou částí uhynulého zvířete,“ vysvětluje Zuzana Blažková z Agentury ochrany přírody a krajiny, která k nálezu mrtvého orla vyjížděla.

O Velikonočním pondělí 10. dubna proběhla konzultace pořízených snímků se Zdeňkem Vermouzkem, ředitelem České společnosti ornitologické a posléze Klárou Hlubockou, psovodkou, specializující se na vyhledávání otrávených návnad a uhynulých živočichů. Okolí nálezu poslíze prohledali její vycvičení psi, žádné podezřelé návnady nalezeny nebyly.

Také byla kontaktována Policie ČR - orel mořský je zákonem zvláště chráněný druh v kategorii kriticky ohrožený. Hodnota zvířete se pohybuje okolo čtvrt milionu korun. Usmrcením takového zvířete typicky dojde k naplnění skutkové podstaty minimálně jednoho trestného činu. Na místo nálezu dojel pracovník AOPK ČR a hlídka policie obvodního oddělení Bor, která povolala kriminalisty z Tachova. Došlo k zajištění mrtvého těla  a jeho odeslání na veterinární pitvu.

AOPK ČR ve spolupráci s lesníky a výzkumníky Západočeského muzea v Plzni zkontrolovala známá orlí hnízda,  zda na některém nechybí některý z rodičů. Žádné takové se naštěstí nenašlo.

„Rádi bychom poděkovali zúčastněným aktérům - policistům z obvodního oddělení Bor a oddělení obecné kriminality Tachov za vzorné zajištění nálezu. Ale především Kláře Hlubocké a Zdeňku Vermouzkovi. Doufáme, že se při podobných příležitostech budeme setkávat co nejméně. Ideálně vůbec,“ dodává Zuzana Blažková.

Co dělat, když naleznete uhynulého dravce, se dozvíte v brožuře zde https://bigfiles.birdlife.cz/Ptaci_kriminalita_brozura_pannoneagle.pdf.

Kontakt: Zuzana Blažková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les, email: zuzana.blazkova@nature.cz, tel.: 951 424 206

Orel mořský.
Orel mořský.
Orel mořský.