null Za zajímavostmi NPR Chejlava

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

15 října

Za zajímavostmi NPR Chejlava

Za zajímavostmi NPR Chejlava

SOBOTA 15. října od 10:00 hod.

Rozcestí nad železniční zastávkou Srby (49°31´37“N, 13°35´27“E).
Náplň: Historie Národní přírodní rezervace Chejlava, lesnické a ochranářské zajímavosti území spojené s ukázkou managementů na
podporu přirozené skladby lesních porostů.
Trasa: Od rozcestí nad obcí Srby po zelené turistické značce do NPR Chejlava a lesními porosty EVL Chejlava zpět na místo srazu (délka
trasy cca 6 km).
Průvodci: Bc. Miroslav Žižka, DiS. (AOPK ČR) a Radek Šindelář, DiS. (lesník)
Kontakt: M. Žižka, tel: 725 724 957
Poznámka: Terénní obuv, případně svačinu a deštník s sebou.
Za velmi nepříznivého počasí bude akce s ohledem na bezpečnost účastníků na místě zrušena.