null Tučnice obecné české na Shnilých loukách

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Sčítání tučnic obecných českých na Shnilých loukách

10. 7. 2024

Kolik rostlin nám ujídá hmyz na Shnilých loukách?

Shnilé louky jsou součástí národní přírodní památky Jestřebské slatiny, která se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko – Máchův kraj. Počítali jsme, kolik tu roste tučnic obecných českých, které můžete najít pouze v České republice.

Tučnice rostou v půdě chudé na živiny, a proto si přilepšují tím, že na svých světle zelených listech mají drobné kapičky, pomocí nichž lapají hmyz. Jedná se tedy o tzv. „masožravé“ rostliny, které v květnu a červnu kvetou fialově. Vzhledem k úbytku ploch vhodných pro jejich růst je tučnice obecná česká chráněna jako kriticky ohrožený druh. Správa CHKO pravidelně organizuje zásahy, kterými jsou například likvidace náletů dřevin a pravidelné sečení, aby bylo zachováno vhodné prostředí, v němž se bude tučnicím dařit. Díky tomu jsme na Shnilých loukách napočítali 700 těchto vzácných rostlin (kvetoucích i nekvetoucích semenáčků), což je možná špatná zpráva pro hmyz, zato dobrá zpráva pro zdejší chráněné území.

 

Foto: Kateřina Šindelářová a Dana Turoňová

Trs světle zelených listů tučnice obecné české.
Fialově kvetoucí tučnice obecné české rostou pouze v České republice.
Trsy tučnic obecných českých na lokalitě Shnilé louky.