null Třetí výstava na plotě

AOPK ČR, RP Olomoucko

Třetí výstava na plotě

4. 11. 2022

V letošním příjemném podzimu spojily potřetí své síly spolek VIADUA, AOPK ČR Regionální pracoviště Olomoucko s Botanickou zahradou Univerzity Palackého v Olomouci a s finanční podporou Magistrátu města Olomouce uspořádaly již třetí výstavu na plotě.

Jestliže předchozí dvě výstavy byly věnovány 30. výročí CHKO Litovelské Pomoraví a krasovým klenotům Olomouckého kraje, tak letos pozvalo 10 autorů kolemjdoucí na „Procházku olomouckou přírodou“. Neboť obecně je známo, že na severozápad od Olomouce v Litovelském Pomoraví se rozprostírají nejrozsáhlejší lužní lesy v České republice, které jsou domovem nejbohatších společenstev flóry a fauny v rámci střední Evropy. Ale mnoho rostlin a živočichů, často vzácných a zvláště chráněných, je možné spatřit i přímo ve městě Olomouc. A to nejen v okrajových částech v prostoru Černovírských slatin, Bázlerovy pískovny, Planých louček nebo bývalé cihelny na Tabulovém vrchu. Všechny tyto lokality lidé v minulosti více či méně využívali a následně si je příroda úspěšně začala brát zpět. S řekou Moravou a Mlýnským náhonem proudí do Olomouce život z luhů nad městem. Ale někdy tento dopravní koridor využívají také druhy invazní jako například křídlatky nebo netýkavka žláznatá. Na vodní toky navazuje prstenec rozsáhlých parků, který objímá historické centrum a poskytuje životní prostor mnoha organizmům. S některými z nich se můžete nyní na výstavě seznámit. Stačí jen vstoupit na chodník podél plotu botanické zahrady…

Jiří Šafář, AOPK ČR