null upozorneni_vodaci

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Upozornění pro vodáky v CHKO

8. 7. 2024

V souvislosti s nedávným incidentem, kdy museli záchranné složky vyprostit z řeky Moravy v Litovelském Pomoraví skupinu 11 vodáků, vč. dětí, správa CHKO upozorňuje na několik faktů:

Řeka Morava v CHKO Litovelském Pomoraví vypadá trochu jinak, než běžná řeka. Koryto řeky je v přirozeném stavu, s rozvolněnými břehy a kmeny stromů přímo v toku. Právě velká morfologická i hydraulická členitost je to, co je na Moravě v CHKO cenné. Některé úseky řeky v CHKO jsou navíc přísněji chráněny zařazením do takzvaných národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území, a to právě kvůli výjimečné morfologii koryta - např. národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy nebo národní přírodní rezervace Vrapač. S tím je třeba počítat při plánování všech vodáckých akcí.

Během minulého měsíce byla navíc Českým hydrometeorologickým ústavem opakovaně vydána výstraha před extrémními bouřkami, které mohou zvednout hladinu řeky a také způsobit vývraty stromů do řeky. V předvečer incidentu se tyto výstrahy naplnily a část Moravy, vč. Litovelského Pomoraví, byla zasažena silnými bouřkami. Za takových okolností se stává plavba některými úseky řeky silně riziková.

Prosíme proto všechny, kdo se chystají na vodu do Litovelského Pomoraví, aby nepřeceňovali vlastní schopnosti a zároveň přizpůsobili své plány aktuální klimatické situaci a jedinečným přírodním podmínkám, které je v Litovelském Pomoraví nutné respektovat. Nerozvážnost nejenže ohrožuje životy vodáků, ale komplikuje situaci jak záchranným složkám, tak i ochráncům přírody.

​​​​Děkujeme.

Mgr. Jan Koutný, Ph.D., vedoucí SCHKO Litovelské Pomoraví                                    

Voda nad Hynkovským jezem, Foto: Archiv AOPK.