null Celostátní sčítání čápů černých

AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory

Celostátní sčítání čápů černých

8. 7. 2024

V letošním roce probíhá již třetí celostátní sčítání čápů černých na území České republiky.

V letošním roce probíhá již třetí celostátní sčítání čápů černých na území České republiky. Opakované pravidelně sčítání tohoto druhu se u nás pravidleně opakuje po 20-ti letech (předchozí sčítání proběhla v letech 1994 a 2004) a cílem je zdokumentovat stav a vývoj populace a přispět k ochraně hnízd a hnízdišť čápů černých.

Hlavními organizátory jsou podobně jako u minulých sčítání Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká společnost ornitologická ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR a Českým svazem ochránců přírody. Podporu přislíbily také správy národních parků, státní podnik Vojenské lesy a statky a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Veškeré údaje o výskytu čápů jsou shromažďovány pomocí veřejně přístupné webové stránky www.cap.birdlife.cz. Na této adrese je k dispozici jednoduchá aplikace k zadávání základních údajů o všech pozorováních (datum, čas, přesné místo, počet jedinců a jejich chování).

V CHKO Orlické hory evidujeme v letošní sezóně tři aktivní hnízda čápů černých, ale předpokládáme, že některá hnízda mohou unikat pozornosti. V letní době jsou veškérá pozorování aktivit čápů černých, která mohou souviset s probíhajícím hnízděním, velice cenná. Vyzýváme proto veřejnost, aby se do celostátního sčítání zapojila a svými pozorováními pomohla zdokumentovat hnízdění tohoto skrytě žijícího ptačího druhu.

Čáp černý. Foto: Václav Pavel

Čáp černý na hnízdě. Foto: Václav Pavel

Mláďata čápa černého na hnízdě. Foto: Václav Pavel

Mláďata čápa černého na hnízdě. Foto: Václav Pavel