null Botanická vycházka do NPR Slanisko u Nesytu

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

23. září

Botanická vycházka do NPR Slanisko u Nesytu

  • Datum pořádání akce: 23. 9. 2023
  • Místo: https://www.mapy.cz/s/mesetapune
  • Typ: exkurze
  • Příloha: plakát v PDF

V době vegetačního optima navštívíme lokalitu, jejíž význam daleko přesahuje hranice Pálavy. Projdeme se rozkvetlými slanými trávníky s těmi nejvzácnějšími druhy české flóry. Povíme si o fungování slanisek a životě slanomilných rostlin. A nakonec si ukážeme, v čem spočívá vhodná péče o tak zvláštní území.