null Není pastva jako pastva - volně se pohybující stádo ovcí a koz se z Děvína přesouvá na Tabulovou.

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Není pastva jako pastva - volně se pohybující stádo ovcí a koz se z Děvína přesouvá na Tabulovou.

10. 7. 2024

Že se na Pálavě pasou hospodářská zvířata asi nikoho nepřekvapí. Pastva je jedním ze tří základních způsobů péče o chráněná území (kromě seče a vyřezávek v místech, kde sukcese postoupila a plocha zarostla křovinami). Kromě ovcí a koz nám s údržbou cenných lokalit pomáhají i koně, poníci, krávy nebo třeba oslík.

Už několikátým rokem se na pálavských kopcích odehrává také tzv. volná (řízená) pastva, tedy bez ohradníků. Při tomto způsobu pastvy je mimořádně důležitá souhra mezi pastevcem (v našem případě pastevkyní), ovčáckými psy a samotným stádem. Mnohem náročnější způsob (v porovnání s klasickou pastvou v pevných nebo mobilních ohradnících) je ovšem přirozenější, zvládne se při něm vypást podstatně větší plocha a pohybující se stádo nepracuje jen „hubou“, dalším benefitem je narušování zapojených trávníků, v případě Děvína poměrně monotónních koberců kostřav. Obnažená půda kolem trsů trav poskytuje útočiště mnoha druhům hmyzu (samotářské vosičky a včelky, brouci majky nebo svižníci, vzácní pavouci) a umožňuje vyklíčit konkurenčně slabším druhům rostlin, které zapojený trávník jinak „udusí“.

Stoosmdesátihlavé stádo se nyní z vrcholových partií Děvína přesouvá na sousední Stolovou horu (NPR Tabulová), kde bude volná pastva pokračovat. Pokud všechno půjde dobře, na Děvín se vrátí ještě na podzim. Celková plocha, dotčená volnou pastvou, tak činí bezmála 30 hektarů. 

Velké díky patří pastevkyni Kamile, která je ochotná trávit víc než polovinu roku „mimo civilizaci“ (a samozřejmě i dvěma skvěle pracujícím pasteveckým psům a v neposlední řadě všem ovečkám a kozám).

Poslední dík pak věnujeme všem ukázněným návštěvníkům Pálavy, kteří mají své psí miláčky při toulkách po Děvíně a Stolovce na vodítku. Na cizí psy reaguje stádo úprkem a nerespektování pravidla „měj psa na vodítku“ už na Děvíně stálo život několik ovcí. 

Stádo ovcí na Děvíně.

Stádo ovcí na škrapové stráni.

Stádo ovcí v pozadí Děvín.

Hlídací pes stáda ovcí

Hlídací pes se stádem ovcí.

Škrapová stráň v CHKO Pálava