null Letos startuje již druhá sezóna přírodě blízkého hospodaření na rybničních soustavách Toto Karo a U Sedmi rybníků

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Letos startuje již druhá sezóna přírodě blízkého hospodaření na rybničních soustavách Toto Karo a U Sedmi rybníků

23. 2. 2023

Na rybničních soustavách Toto Karo a U Sedmi rybníků v Karlovarském kraji letos startuje, pod vedením ENKI, o.p.s., již druhá sezóna přírodě blízkého hospodaření, doprovázené detailním monitoringem biocenóz a fyzikálně chemických parametrů vody.

V rámci realizace projektu Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů (financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021; č. 3211100004) máme za cíl testovat vhodné způsoby rybářského hospodaření na chráněných, případně obtížně obhospodařovatelných rybničních lokalitách. Pro tento projekt propůjčila AOPK ČR své vybrané rybníky konsorciu řešitelů - ENKI, o.p.s.; Fakulta rybářství a ochrany vod; Střední škola rybářská a vodohospodářská v Třeboni; Bundesamt für Wasserwirtschaft. Na lokality v rámci projektu jsou také naplánovány exkurze s veřejností za zajímavostmi vodního života, obojživelníků a ryb v průběhu nadcházející letní sezony. Více na www.ochranarybniku.cz.

Autoři fotografií: Jana Rolková, Marek Baxa

Rybník Velký Vydýmač. Foto: Jana Rolková

Rybník Velký Vydýmač. Foto: Jana Rolková.

Exkurze pro veřejnost. Foto: Jana Rolková

Exkurze pro veřejnost. Foto: Jana Rolková.

Exkurze pro veřejnost. Foto: Jana Rolková

Exkurze pro veřejnost. Foto: Jana Rolková.

Planktonní druh Bosmina longirostris pod mikroskopem. Foto: Marek Baxa

Planktonní druh Bosmina longirostris pod mikroskopem. Foto: Marek Baxa.