null Hledá se ropucha zelená

AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko

Hledá se ropucha zelená

7. 4. 2022

Pomozte nám zmapovat výskyt tohoto silně ohroženého druhu na Třeboňsku.

Ropuchu zelenou nezahlédnete tak často jako třeba ropuchu obecnou. Je totiž silně ohrožená. Tohoto obojživelníka můžete vzácně potkat v zahradách, v kalužích na staveništích, v návesních rybnících nebo požárnách nádržích. Aktivní je hlavně v noci.

Do akce se můžete zapojit od dubna do října. Z došlých záznamů vylosujeme tři zapisovatele, kteří obdrží drobnou odměnu.

Svá pozorování s fotografií můžete posílat přes aplikaci BioLog (do poznámky uveďte "Hledá se ropucha zelená") nebo na email: hana.chobotska@nature.cz.

biolog.nature.cz

Mapováním pomáháte ochraně přírody. Každé pozorování je totiž důležité.

 

Ropucha zelená je vzácná.
Plakát Hledá se ropucha zelená.