Pro všechny milovníky květeny Železných hor je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

Všechny rostliny

mečík střechovitý
mečík střechovitý

mokrýš vstřícnolistý
mokrýš vstřícnolistý

ocún jesenní
ocún jesenní

oman vrbolistý
oman vrbolistý

ostřice Hostova
ostřice Hostova

pižmovka mošusová
pižmovka mošusová

podbílek šupinatý
podbílek šupinatý

prstantec bezový
prstantec bezový

Prstnatec bezový se častěji vyskytuje se žlutými květy.

prstantec bezový
prstantec bezový

prstnatec májový
prstnatec májový

prvosenka vyšší
prvosenka vyšší

pryšec mandloňovitý
pryšec mandloňovitý

pupava bezlodyžn
pupava bezlodyžn

přeslička největší
přeslička největší

rosnatka okrouhlolistá - květ
rosnatka okrouhlolistá - květ

rosnatka okrouhlolistá - list
rosnatka okrouhlolistá - list

rozrazil lékařský
rozrazil lékařský

samorostlík hlavatý
samorostlík hlavatý

sasanka hajní
sasanka hajní

smolnička obecná
smolnička obecná