null Skončila registrace zvířat invazních druhů z unijního seznamu

AOPK ČR, ústředí

Skončila registrace zvířat invazních druhů z unijního seznamu

11. 9. 2023

Registrované jedince těchto druhů je nyní možné legálně držet, nesmí se však rozmnožovat nebo vypouštět do volné přírody.

Pro druhy zvířat, které jsou uvedeny na takzvaném unijním seznamu invazních druhů, platí několik omezení. Nesmí se nabízet a prodávat, převážet, rozmnožovat je a chovat. Pro stávající majitele těchto druhů ale platí výjimka. Pokud takové zvíře zaregistrovali, mohou ho dál chovat až do jeho přirozeného konce života. Nesmí se ale rozmnožovat a vypuštět do volné přírody.

Registrace probíhaly na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přes on-line formulář. Termín příjmu registrací pro poslední skupinu živočichů skončil na konci srpna. 

Pokud jste termín registrace zmeškali, napište na e-mail invaznidruhy@nature.cz. Registrace provedeme individuálně. Další informace najdete zde.

Foto: želva nádherná, archiv AOPK ČR

Registraci provedlo 1588 subjektů, z toho 125 právnických osob (ZOO, školy, DDM, aj.). Nejčastěji registrovaným zvířetem byla želva nádherná, s velkým odstupem následovaly invazní ryby, nutrie a korálovka. Přesnou statistiku registrovaných zvířat uvádí tato tabulka.
druh počet registrovaných jedinců
burunduk páskovaný 21
husice nilská 10
ibis posvátný 82
kachnice kaštanová 5
korálovka pruhovaná 94
majna obecná 2
muntžak malý 16
mýval severní 64
nosál červený 74
nutrie říční 100
psík mývalovitý 15
rak Orconectes virilis 61
rak mramorovaný 56
slunečnice pestrá 130
střevlička východní 100
veverka Pallasova 3
veverka popelavá 4
želva nádherná 2455

 

želva nádherná se smí chovat už jen na dožití