Krajinný ekolog/ekoložka (1402)

Oddělení obecné ochrany přírody

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 10. 02. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Krajinný ekolog/ekoložka, spec. lesnictví (1401)

Oddělení obecné ochrany přírody

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 10. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Vodohospodář/ka (757)

Oddělení administrace krajinotvorných programů

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 8. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Ředitel/ka Regionálního pracoviště SCHKO České středohoří (246)

Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Litoměřice
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou. Doba jmenování do funkce je 5 let.
Více informací

Finanční manažer dotací (1410)

Samostatné oddělení ekonomické administrace dotací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu Podpůrné schéma OPŽP, a to nejdéle do 31.12.2029).
Více informací

Finanční manažer dotací (1409)

Samostatné oddělení ekonomické administrace dotací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu Podpůrné schéma OPŽP, a to nejdéle do 31.12.2029).
Více informací

Krajinný ekolog (1519)

Oddělení péče o terestrické ekosystémy

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 10. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Projektový manažer (80)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 31. 1. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací