Správce rozpočtu (1155)

Oddělení ekonimiky projektů a programového financování

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 1. 8. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Více informací

Projektový manažer (685)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 15. 7. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně a po dobu trvání projektu „Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice“ (do 30. 9. 2023).
Více informací

Krajinný ekolog – stavař se zaměřením na územní plánování (437)

Oddělení správa CHKO Jizerské hory

Liberecko
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Liberec
Lhůta pro podání žádosti do: 22. 7. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně).
Více informací

IT web analytik (831)

Oddělení vývoje a správy aplikací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 15. 7. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP)“ do 30. 9. 2023).
Více informací

Správce redakčního systému Liferay - programátor (1148)

Oddělení vývoje a správy aplikací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 15. 7. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP)“ do 30. 9. 2023).
Více informací

Správce rozpočtu (1351)

Oddělení ekonomiky projektů a programového financování

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 11. 7. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací