Projektový manažer (1230)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 30. 11. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31. 12. 2023).
Více informací

IT web analytik (831)

Oddělení vývoje a správy aplikací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 15. 12. 2022
Další informace: Pracovní poměr z počátku na dobu určitou (po dobu trvání projektu „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP)“ do 30. 9. 2023) s možností prodloužení.
Více informací