Pro vyhledání kontaktu na jednotlivé zaměstnance dané správy CHKO nebo regionálního pracoviště se posuňte na stránce dolů a využijte filtru.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Sídlo:

Česká ul. 149, 276 01 Mělník
E: kokorin@nature.cz

T: 951 424 601, 951 424 603 (ředitel)
DS: ahwdypi

kokorinsko.nature.cz

Pracoviště Doksy:

Komenského 48, 472 01 Doksy

Úřední hodiny všech pracovišť:

Pondělí, středa: 8,00-17,00 h.​​​​​

Úřední deska

Šetření škod velkými šelmami na hospodářských zvířatech:

Pohotovostní linka - 739 590 415
8–16 h. v pracovních dnech a dále pro dny pracovního volna (svátky, víkendy).

Pro detailní zobrazení mapy s přesným zákresem hranic regionálního pracoviště klikněte zde nebo na obrázek mapy.