null Silnici na Šerlich je třeba udržovat průjezdnou za použití inertního posypu

AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory

Silnici na Šerlich je třeba udržovat průjezdnou za použití inertního posypu

18. 1. 2024

Údržba silnice z Deštné v Orlických horách na Šerlich by měla probíhat za stejných podmínek jako doposud. Vyplývá to z rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k žádosti o povolení výjimky z ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí.

Žádala o ni organizace Údržba silnic Královéhradeckého kraje, která chtěla provádět na tomto úseku chemický posyp cesty. 

„Ze zákonného zákazu solení v chráněných částech přírody je možno v odůvodněných případech  udělit výjimku. Žádost jsme pečlivě posuzovali. Neobsahuje žádné údaje, které by naznačovaly, že stávající způsob údržby – tedy pluhování a inertní posyp – vede k vyšší nehodovosti či problémům při průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Vzhledem k tomu, že se týká jen úseku po Šerlich, je zjevné, že jde o komfortější přístup k několika rekreačním objektům a parkovišti, nikoli o dopravní obslužnost Zaorlicka. Zvážili jsme veřejné zájmy a přihlédli i k nesouhlasnému stanovisku obce Deštné v Orlických horách,“ vysvětluje David Rešl z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

V současné době je možno v chráněné krajinné oblasti Orlické hory chemicky udržovat úseky některých komunikací II. třídy, které zajištují  základní dopravní obslužnost obcí včetně bezpečné dostupnosti pro vozidla integrovaného záchranného systému.  V případě úseku Deštné v Orlických horách – Šerlich však však potřeba tohoto přístupu nebyla doložena. S používáním chemického posypu v tomto úseku nesouhlasí obec Deštné v Orlických horách, Přátelé Bedřichovky, z.s., vznikla i petice, kterou podepsala řada místních obyvatel.  Proti rozhodnutí AOPK ČR je možno podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí. 

Foto:  Šerlich, Josef Hájek