Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

Výstup na vrchol Kněhyně není povolen!

celoročně

Vážení návštěvníci, vrchol Kněhyně leží v centrální části NPR Kněhyně - Čertův mlýn a nevede na něj značená stezka, tudíž je sem vstup ze zákona zakázán. Národní přírodní rezervace jsou ta nejcennější místa v naší přírodě. Často jsou posledním útočištěm pro chráněné druhy živočichů, jako je tetřev hlušec, jeřábek lesní, medvěd hnědý či rys ostrovid. Přítomnost lidí se bohužel neslučuje s životními nároky uvedených druhů, kteří mimo rezervace mají velmi málo jiných příležitostí. Děkujeme, že toto omezení respektujete.

Zákaz vstupu do NPR mimo značené turistické trasy

celoročně

Národní přírodní rezervace (NPR) jsou ta nejcennější místa v naší přírodě. Často jsou posledním útočištěm pro citlivé a chráněné druhy živočichů. Přítomnost lidí se bohužel neslučuje s životními nároky druhů, kteří mimo rezervace mají velmi málo jiných příležitostí. Proto je ze zákona vstup mimo značené turistické trasy v NPR Mionší, Mazák, Kněhyně - Čertův mlýn, Radhošť, Salajka, Razula a Pulčín - Hradisko zakázán. Děkujeme, že toto omezení respektujete.

Omezení vstupu do chráněných území

celoročně

Do řady přírodních rezervací a památek je vstup mimo cesty zakázán v bližších ochranných podmínkách uvedených v rámci vyhlašovací dokumentace daného chráněného území. Za jejich porušení se turisté vystavují nebezpečí udělení pokuty od stráže přírody. Toto platí i pro hojně využívané tzv. andělské schody v PR Smrk.

Uzavřený Travný?

Značené stezky přes masiv Travného jsou od 1. 5. 2020 zrušeny. Tím v zásadě není zakázán vstup např. na vrchol, návštěvníci by ale měli respektovat hranice přírodních rezervací Travný a Travný potok (označeno červenými pruhy na stromech a sloupky se státním znakem) - vstup do rezervací je totiž možný pouze s písemným souhlasem Správy CHKO Beskydy. Přísnější podmínky zde budou platit pro pořadatele hromadných sportovních akcí - ty zde budou silně omezeny nebo úplně vyloučeny.

Barevné ledopády v NPR Pulčín - Hradisko

1. 1. - 30. 3. kalendářního roku

Pro přístup k "barevným" ledopádům v NPR Pulčín- Hradisko doporučujeme využít sezónně vyznačenou stezku od Informačního centra v obci Pulčín. V samotné NPR pak je pohyb možný výhradně po trvale nebo sezónně vyznačené trase (ta je v provozu od 1. 1. do 30. 3. kalendářního roku). Modře značená stezka od rozcestí Pulčínské skály přes vrchol Hradiska je v zimním období nebezpečná a rozhodně ji nedoporučujeme!