null Odsekaná skála na Pánově cestě v Polických stěnách

AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko

Odsekaná skála na Pánově cestě v Polických stěnách

8. 9. 2021

Na Pánově cestě v Polických stěnách bylo v ostré zatáčce ve skalní soutěsce odlámáno několik metrů skály.

Na cestě, která je v koruně široká pouhé tři metry, hrozilo totiž při průjezdu dlouhých nákladních vozů se dřevem poškození skály i lesní techniky. O povolení k odstranění části skály požádal vlastník lesa, tedy Benediktinská hospodářská správa Břevnov, s.r.o.

Samozřejmě jsme udělení výjimky zvažovali. Předpokládáme ale, že zatížení cesty se výrazně zvýší kvůli kůrovcovým těžbám. Odtěžená plocha je velká asi tři krát čtyři metry, ve vlhém prostředí skála opět brzy poroste mechy a lišejníky. Stopy po historických úpravách skal, po lámání kamene nebo po stavbě lesních cest z pískovcových bloků jsou na Broumovsku k vidění na mnoha místech. Tato skála na dně údolí není významným skalním útvarem, nedochovaly se na ní žádné historické ani geodetické značky. Nyní bude cesta bezpečně průjezdná,“ vysvětluje Petr Kuna z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Podobný zásah ze stejného důvodu byl v pískovcových skalách Broumovska v minulosti povolen i jinde, konkrétně na konci devadesátých let na Kraví hoře v Adršpašsko-teplických skalách, dnes tam už skalní povrch zcela zestařel a nepoutá pozornost.

V blízké době se pravděpodobně výrazně zvýší zatížení Pánovy cesty kvůli odvozu dřeva. Nedostupnost zdejších skalních terénů totiž způsobuje, že se nedaří zastavit napadení smrkových porostů kůrovcem.  Na hřebeni Broumovských a Polických stěn se ohniska kůrovce koncem léta zvětšila nebo propojila. Dříví bude potřeba dopravovat operativně všemi typy odvozních souprav. Na úplně nedostupných místech zůstanou napadené porosty bez zásahu stát, zcela ponechány přírodním procesům, obranná opatření proti šíření kůrovce pak budou v okolí.

Autor fotografií: Petr Kuna

Odsekaná skála
Místo zúženého průjezdu
Pánova cesta