Pro všechny milovníky květeny Broumovska je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

hvozdík kropenatý

hvozdík kropenatý

Více informací
klikva bahenní

klikva bahenní

kruštík bahenní

kruštík bahenní

Více informací
kruštík tmavočervený

kruštík tmavočervený

kýchavice bílá Lobelova

kýchavice bílá Lobelova

lilie zlatohlávek

lilie zlatohlávek

mléčivec alpský

mléčivec alpský

Více informací
prha arnika

prha arnika

prstnatec Fuchsův

prstnatec Fuchsův

prstnatec májový

prstnatec májový

Více informací
pětiprstka žežulník

pětiprstka žežulník

Více informací
rojovník bahenní

rojovník bahenní

rosnatka okrouhlolistá

rosnatka okrouhlolistá

sleziník červený

sleziník červený

tolie bahenní

tolie bahenní

vemeník dvoulistý

vemeník dvoulistý

vemeník zelenavý

vemeník zelenavý

violka dvoukvětá

violka dvoukvětá

Více informací
zdrojovka potoční

zdrojovka potoční

žebrovice různolistá

žebrovice různolistá

Všechny rostliny

Rozkvetlá bledule jarní.
bledule jarní

Více informací
Rozkvetlý devětsil bílý.
devětsil bílý

Více informací
Rozkvetlý devětsil lékařský.
devětsil lékařský

Rozkvetlá dymnivka bobovitá.
dymnivka bobovitá

Rozkvetlá dymnivka dutá.
dymnivka dutá

Rozkvetlý hvozdík kropenatý.
hvozdík kropenatý

Více informací
Rozkvetlá klikva bahenní.
klikva bahenní

Rozkvetlý kruštík bahenní.
kruštík bahenní

Více informací
Rozkvetlý kruštík tmavočervený.
kruštík tmavočervený

Rozkvetlá kýchavice bílá Lobelova.
kýchavice bílá Lobelova

Rozkvetlá lilie zlatohlávek.
lilie zlatohlávek

Rozkvetlý mléčivec alpský.
mléčivec alpský

Více informací
Rozkvetý pcháč potoční.
pcháč potoční

Rozkvetlá plavuňka zaplavovaná.
plavuňka zaplavovaná

Rozkvetlá prha arnika.
prha arnika

Rozkvetlý prstnatec Fuchsův.
prstnatec Fuchsův

Rozkvetlý prstnatec májový.
prstnatec májový

Více informací
Rozkvetlá pětiprstka žežulník.
pětiprstka žežulník

Více informací
Rozkvetlý rojovník bahenní.
rojovník bahenní

Rozkvetlá rosnatka okrouhlolistá.
rosnatka okrouhlolistá

Rozkvetý rybíz skalní.
rybíz skalní

Rozkvetlá sasanka pryskyřníkovitá.
sasanka pryskyřníkovitá

Rozkvetlý sleziník červený.
sleziník červený

Rozkvetlá tolie bahenní.
tolie bahenní

Rozkvetlý upolín nejvyšší.
upolín nejvyšší

Více informací
Rozkvetlá vachta trojlistá.
vachta trojlistá

Rozkvetlý vemeník dvoulistý.
vemeník dvoulistý

Rozkvetý vemeník zelenavý.
vemeník zelenavý

Rozkvetlá violka dvoukvětá.
violka dvoukvětá

Více informací
Rozkvetlá vrba rozmarýnolistá.
vrba rozmarýnolistá

Rozkvetý vstavač mužský.
vstavač mužský

Rozkvetlá zdrojovka potoční.
zdrojovka potoční

Šafrán bělokvětý, PP Šafránová stráň.
šafrán jarní

Rozkvetlá žebrovice různolistá.
žebrovice různolistá