Na území CHKO Moravský Kras je umístěno několik desítek schránek, které nejsou v konfliktu se zájmy ochrany přírody. Hodláte-li na území chráněné krajinné oblasti umístit novou cashe, prostudujte si prosím pravidla pro cache v chráněných územích

Jak může geocaching pomoci ohrožené přírodě?

Snadno, stačí kontaktovat Agentutu ochrany přírody a krajiny ČR, Správu CHKO Moravský kras (antonin.krasa@nature.cz) a domluvit se na umístění nové „kešky“ na lokalitách, jejichž existence a prosperita závisí na pravidelném narušování povrchu půdy (např. sešlapem). Takových lokalit je v Moravském Krasu víc, a pokud máte zájem prostřednictvím svého koníčka pomoct ohroženým kytkám, samotářským včelám nebo bizarním broukům majkám, neváhejte a ozvěte se na výše uvedený mail, společně bychom pak vybrali to správné místo.

V mnoha dalších případech ale nevhodně umístěná cache přírodě škodí.

Cache a stromy

Zákonem jsou chráněny všechny dřeviny před poškozováním a ničením. Pokud chcete cache založit u stromu, berte ohled na riziko jeho poškození desítkami a stovkami dalších hledačů, kteří budou cache hledat. Zejména v případě památných stromů, vyhlášených dle zákona, neumísťujte cache necitlivě do dutin stromu, mezi kořeny, do koruny, nezavěšujte na větve ani jinak nepřipevňujte přímo na stromy. 

Cache a jeskyně

I když se jeskyně nabízejí jako vhodné úkryty pro cachce, mějte na paměti, že až na výjimky je do nich vstup možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody a proto je dovnitř neumisťujte.