Základním pravidlem chování návštěvníků oblasti je ohleduplnost. K přírodě kolem nás a k ostatním turistům i místním obyvatelům. Zachovávejte prosím v přírodě ticho a klid, odnášejte po sobě odpadky.

Při plánování návštěvy CHKO je ideální vycházet z husté sítě značení Klubu českých turisů. Je třeba mít na paměti, že v celé CHKO není dovoleno vjíždět a parkovat motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. Na lesní účelové komunikace je vjezd motorových vozidel zakázán.

Borůvky, houby a jiné lesní plody prosím sbírejte pouze mimo maloplošná chráněná území.

Vnější hranice maloplošných jsou na přístupových cestách vyznačeny tabulemi se státním znakem. V terénu jsou navíc hranice maloplošných chráněných území vyznačeny výrazným červeným pruhem. Nejčastěji na stromech. Toto značení je tvořeno jedním červeným pruhem po obvodu celého stromu a druhým červeným pruhem na polovině obvodu kmene stromu otočeného k vnější hranici chráněného území. Uvidíte-li tedy dva červené pruhy, budete do maloplošného chráněného území vstupovat. Uvidíte-li pouze jeden pruh, budete z maloplošného chráněného území naopak vystupovat.