Významným dokladem historického vývoje a vztahu našich předků k zeleni jsou některé dochované staré stromy i aleje, které byly pro svůj mimořádný význam vyhlášeny za památné. Nejstarší z nich pamatují velmi vzdálená a dramatická období českých dějin. Významné jsou coby estetické prvky krajiny, pomáhají tvořit příjemnější klima, poskytují různorodé úkryty i substráty pro další organismy. Mnohde představují krajinné dominanty, doplňují či zdůrazňují významná místa a stavby.