Neměli bychom zapomínat, že za existenci památných stromů vděčíme především našim předkům, kteří chovali tyto velikány v úctě. Jejich zvýšenou ochranou nyní navazujeme na jejich odkaz.

Společně s vlastníky pečujeme o památné a významné stromy. Odborné zásahy prováděné u dřevin mají za cíl prodloužení života a zlepšení zdravotního stavu.

 

Mezi nejvýznamnější památné stromy v CHKO Železné hory patří:

Klokočovská lípa

Její stáří je odhadováno na 1000 let, obvod kmene je 891 cm. Dle historických pramenů roste na tomto místě už od dob, kdy byl kraj pokrytý hustým a nebezpečným hvozdem, místy i s bažinami. Lípa stála na počátku cesty přes pralesní mokřiska jako směrník a ukazovala bezpečnou cestu pro jezdce i poutníky. Dnes roste na návsi obce Klokočov obklopena lidmi.

Žižkův dub

I když je nazýván Žižkovým dubem, samotný vojevůdce Žižka zde pravděpodobně nikdy nebyl, jeho název se váže spíše k jeho neporazitelnosti. Stáří dubu je odhadováno na 750 let, obvod kmene je 923 cm. Dub roste u staré hradní cesty a bývala u něj jedna ze vstupních bran do vnějšího opevnění hradu Lichnice. V jeho blízkosti byl postaven hostinec a v minulosti bývalo přímo pod jeho korunou letní posezení pro hosty v altánku.

Lípa na Lipce

Patří k nejstarším lipám na Chrudimsku, její stáří je odhadováno na 800 let. Mohutný kmen má obvod 904 cm. Lípa roste v polovině cesty mezi hrobkou pánů Kustošů ze Zubří a Lipky a jejich zámkem -původní gotickou tvrzí ze 13. století. Díky iniciativě místních lidí lípa získala v roce 2016 první místo v anketě o nejkrásnější strom ČR. V mezinárodní anketě Evropský strom roku 2017 pak získala třetí místo.

Jilm na Přemilově

S obvodem kmene 452 cm a odhadem stáří 220 let se jedná o jeden z nejmohutnějších jilmů v Železných horách. Nádherná pravidelná koruna jilmu vynikne nejlépe v předjarním období. Dříve, než se strom olistí, se na větvích vytvářejí plody – nažky s blanitým nazelenalým křídlem. Množství plodů je někdy tak veliké, že z větší vzdálenosti může budit zdání, že strom je již olistěn. Většina starých jilmů v Čechách odumřela v 70. letech minulého století v důsledku napadení houbovým onemocněním, grafiózou. Zdejší jilm však odolal a do dnešních dnů přispívá k podmanivé kráse krajiny Přemilova a okolí.