Pro všechny milovníky rostlin je určená tato stránka s informacemi o vzácných nebo jinak zajímavých rostlinách Českého středohoří.

Hvozdík písečný

Hvozdík písečný

Výběr rostlin kvetoucích v CHKO České středohoří

Bělozářka liliovitá
Bělozářka liliovitá

Bělozářka větevnatá
Bělozářka větevnatá

Divizna brunátná
Divizna brunátná

Hlaváček letní
Hlaváček letní

Hvozdík písečný
Hvozdík písečný

Hvězdnice alpská
Hvězdnice alpská

Kakost krvavý
Kakost krvavý

Kavyl
Kavyl

Kopretina bílá
Kopretina bílá

Kosatec bezlistý
Kosatec bezlistý

Kosatec sibiřský
Kosatec sibiřský

Kosatec žlutý
Kosatec žlutý

Kozinec dánský
Kozinec dánský

Len rakouský
Len rakouský

Len žlutý
Len žlutý

Lilie zlatohlavá
Lilie zlatohlavá

Locika vytrvalá
Locika vytrvalá

Lomikámen zrnatý
Lomikámen zrnatý

Medovník meduňkolistý
Medovník meduňkolistý

Modřenec tenkokvětý
Modřenec tenkokvětý

Mák vlčí
Mák vlčí

Netřesk střešní
Netřesk střešní

Okrotice bílá
Okrotice bílá

Oman mečolistý
Oman mečolistý

Orlíček obecný
Orlíček obecný

Vlnice chlupatá
Prstnatec

Prstnatec Fuchsův
Prstnatec Fuchsův

Prstnatec Fuchsův
Prstnatec Fuchsův

Ptačinec velkokvětý
Ptačinec velkokvětý

Pětiprstka žežulník
Pětiprstka žežulník

Smolnička obecná
Smolnička obecná

Střevíčník pantoflíček
Střevíčník pantoflíček

Tořič hmyzonosný
Tořič hmyzonosný

Třemdava bílá
Třemdava bílá

Upolín
Upolín

Vemeník dvoulistý
Vemeník dvoulistý

Vičenec ligrus
Vičenec ligrus

Vstavač májový
Vstavač májový

Vstavač nachový
Vstavač nachový

Zvonek rozkladitý
Zvonek rozkladitý

Šalvej hajní
Šalvej hajní