Geologie

 

Krystalinikum Českého lesa

Pojmem Český les je označováno pohoří morfologicky výrazně vymezené vůči vnitrozemské oblasti Tachovskou brázdou a Podčeskoleskou pahorkatinou v  protažení ssz směru od Folmavy k Broumovu.
​​​​​

Křemenný val

Jedním z fenoménů v Českém lese je křemenný val. Tvoří ho pásmo nesouvislých křemenných žil, které v terénu upoutá i naprostého laika. Díky vysoké odolnosti křemenné výplně vůči erozi často vystupuje v krajině jako skutečný „val“, jindy v podobě pozoruhodných křemenných „suků“ a tzv. „ovčích skalek“. V terénu mnohdy vytváří výrazně modelovaná návrší, na kterých místní obyvatelé rádi stavěli kostelíky, kapličky nebo alespoň boží muka. Typickým příkladem je val v Novém Kramolíně.
​​​​​​​​​​​​​​

                               ​​​​​​​​​​​​​​​Čertův kámen u Babylonu

Čertův kámen je opředen nejednou pověstí. Jedna z nich je, že jednomu kameni se říká „Čertův mlýn“ nebo též  „Viklan“. Toto pojmenování nejspíše pochází z doby, kdy hořejší kámen byl ještě pohyblivý. Název „Čertův mlýn“ má proto, že podle staré legendy zde čert mlel obilí. Také se říká, že čert sem kdysi kámen postavil a odpočíval na něm. V 60. letech se stavěla česká západní dráha z Prahy do Brodu nad Lesy a dělníci, kteří trať stavěli, vyhodili hořejší část z lůžka, takže balvan od té doby je nehybný. Místní nadšenci z občanského sdružení proto oslovili známého českého odborníka a experimentátora Pavla Pavla. Ten v červenci roku 2008 horním kamenem, který váží nějakých čtyřicet tun, pohnul asi o dvacet centimetrů. Po roce se za pomoci čtyř hydraulických zvedáků a několika pomocníků podařilo kámen posunout asi o půl metru a usadit jej do původní polohy.

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​Šelmberk

Též jako „Starý zámek“ je zajímavý nejen svými skalními útvary, ale i z hlediska historického – nevýraznými a trochu záhadami opředenými pozůstatky středověkého strážního hrádku.
Z geologického hlediska se jedná o několik více či méně izolovaných skalních výchozů středně až hrubě zrnitých granitů rozvadovského masivu. Žulové bloky byly desítky milionů let vystaveny mrazovému zvětrávání, které v podstatě od třetihor utvářelo reliéf krajiny Českého lesa.