null kone kotlina

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Sečení Velké kotliny

11. 8. 2023

Čtvrtým rokem pomáhají koně vytahovat pytle naplněné posečenou trávou a borůvčím ze svahu nad Velkou kotlinou. Sečení v těchto místech probíhá letos šestou sezónu.
Cílem sečení je obnova vysokohorských trávníků, na které je vázáno několik desítek chráněných druhů rostlin, ale i řada živočichů. Jejich existence byla v minulosti podmíněna kosením nebo pastvou.
Po druhé světové válce, kdy se na horských loukách na vrcholcích Jeseníků přestal pást dobytek, se na úkor trávníků začalo rozrůstat borůvčí. To způsobilo vymizení řady dříve přítomných druhů. Probíhající sečení pomáhá trávníky opět rozšířit a propojit do vetších celků.
Koně.